Willems Building & Engineering

WB&E Façade Engineering verzorgt technische tekeningen en dossiers in alle fase van het bouwproces

WB&E Project Icône Belval

WB&E Façade Engineering verzorgt technische tekeningen en dossiers in alle fase van het bouwproces : ontwerpfase, goedkeuringsdossier, uitvoeringsplannen, productietekeningen, montageplannen, as-built dossier, …

Ontwerpschetsen

Ontwerpschetsen in gevelbouw zijn ruwe schetsen of tekeningen die worden gemaakt tijdens de ontwerpfase van een bouwproject. Ze geven een eerste beeld van hoe de gevel eruit zal zien en hoe de verschillende onderdelen en systemen zullen worden geïntegreerd.

WB&E Project Icône Belval

Goedkeuringsdossier

Een goedkeuringsdossier in de gevelbouw is een verzameling van documenten die noodzakelijk zijn om de gevel van een gebouw goed te keuren en te laten inspecteren voor de bouw kan beginnen. Het bevat onder andere informatie over de technische specificaties en afmetingen van de materialen en componenten die worden gebruikt, evenals informatie over de beoogde locatie, installatie-instructies, en eventuele productcertificaten die nodig zijn.

Het goedkeuringsdossier bevat ook tekeningen en berekeningen die door een tekenaar of engineer zijn gemaakt om te bevestigen dat de gevel voldoet aan de relevante voorschriften, normen en veiligheidseisen. De controlebureaus inspecteren het goedkeuringsdossier en geven hun goedkeuring voor de bouw kan beginnen.

Het goedkeuringsdossier is een cruciale stap in het bouwproces en is noodzakelijk om te waarborgen dat de gevel veilig en volgens specifieke vereisten kan worden gebouwd.

Productie- en montagetekeningen

Dit zijn technische tekeningen die gericht zijn op de productie en montage van gevelonderdelen en -systemen. Zij maken deel uit van het uitvoeringsdossier samen met de bijhorende berekeningsnota’s.

Productietekeningen bevatten specifieke informatie over de productie van gevelonderdelen, zoals afmetingen, materialen, en productie-instructies. Ze helpen de fabrikant of producent om de gevelonderdelen correct te produceren en te controleren op kwaliteit.

Montagetekeningen geven de installatie-instructies weer voor de montage van de gevelonderdelen op de bouwplaats. Ze bevatten informatie over hoe de onderdelen op elkaar moeten worden gemonteerd.

As-built dossier

Een as-built dossier is een documentatie van de daadwerkelijke uitvoering van een bouwproject. Het bevat de afwijkingen tussen het geplande ontwerp en de daadwerkelijke uitvoering, evenals de veranderingen die zijn aangebracht tijdens de bouw.

Tekeningen zijn de taal van de bouw, ze communiceren wat gebouwd moet worden en hoe het moet worden gebouwd.

Kraaikant 63
3221 Nieuwrode
info(a)willems-engineering.be

Volg ons:

Ontwikkeld met de steun van: