Willems Building & Engineering

Thermische 2D en 3D berekeningen voor de gevelbouw

Analyse van de isolatiewaarde van de gebouwschil, het opsporen van mogelijke koudebruggen, de risicoanalyse van condensatiegevaar en de controle van het gevaar op thermische glasbreuk.

Thermische berekeningen zijn cruciale stappen in het ontwerp en de bouw van een energie-efficiënt gebouw.

Isolatiewaarde van de gebouwschil

Thermische berekeningen zijn nuttig voor het bepalen van de U-waarde van een gevel, die aangeeft hoeveel warmteverlies door de gevel plaatsvindt. De U-waarde is uitgedrukt in W/m²K en lagere waarden betekenen beter thermische isolatie.

Risicoanalyse voor condensatiegevaar door koudebruggen

Een risicoanalyse voor condensatiegevaar door koudebruggen evalueert de kans op condensatie in gebouwen en beoordeelt de gevolgen hiervan, om te beslissen of er maatregelen nodig zijn om het risico te verminderen.

Nazicht risico op thermische breuk van glas

Thermische breuk van glas kan ontstaan door ongelijke verwarming/afkoeling, bijv. door direct zonlicht op deel van het glas en ander deel in de schaduw, wat spanningen in het glas veroorzaakt en tot breuk kan leiden. Ook ongelijke randverwarming of slechte isolerende randen kunnen thermische breuk veroorzaken.

Thermische berekeningen zijn de sleutel tot een efficiënte gebouwschil, die zowel comfort als energiebesparing biedt.

Kraaikant 63
3221 Nieuwrode
info(a)willems-engineering.be

Volg ons:

Ontwikkeld met de steun van: