Willems Building & Engineering

Stabiliteitsberekeningen bij gevels zijn belangrijk om de veiligheid van het gebouw en de gebruikers te waarborgen.

Gevels zijn vaak het meest blootgestelde gedeelte van een gebouw aan wind- en seismische belastingen en een onstabiele gevel kan gevaarlijke situaties en grote schade veroorzaken.

Stabiliteitsberekeningen zijn belangrijk in het ontwerpproces van een gebouw omdat ze helpen begrijpen en bepalen hoe de gevel het best ontworpen kan worden om deze belastingen aan te kunnen.

Verschillende bouwmaterialen

WB&E Façade Engineering gebruikt SCIA Engineer en Simscale software om gevelcomponenten te simuleren volgens Europese normeringen, zoals Eurocode 9 voor aluminium, Eurocode 3 voor staal en Eurocode 5 voor hout.

Verankering van gevels aan ruwbouw

De verankering van gevels aan de ruwbouw zorgt voor verhoogde veiligheid voor de gebruikers van het gebouw door het verbeteren van de reactie op extreme belastingen van buitenaf.

Bijkomende geveldelen

WB&E Façade Engineering onderzoekt hoe bijkomende gevelonderdelen, zoals zonneluifels, vloerroosters, decoratieve sierelementen en borstweringen, op de gebouwschil kunnen worden bevestigd, zodat ze deel uitmaken van de globale werking van de gevel.

Stabiliteitsberekeningen zijn de sleutel tot het ontwerp van een stevige en veilige gevel, omdat ze de basis vormen voor het bepalen van de juiste constructie en het verzekeren van de veiligheid voor de gebruikers.

Kraaikant 63
3221 Nieuwrode
info(a)willems-engineering.be

Volg ons:

Ontwikkeld met de steun van: